Книжный фонд библиотеки филиала документально оформлен с 1949 года. К началу 60-х годов он составлял 21 тысячу книг.
В 70–80-x годах прошлого века фонд библиотеки филиала насчитывает уже свыше 70-и тысяч экземпляров.
Сегодня это – 32 000 экз. книг, из них учебной литературы – 17 000 экз., а также фонд художественной литературы – 10 296 экз. книг (белорусская, русская, иностранная, историческая литература). Есть литература научно-популярного характера.

Читателей в библиотеке записано 756 человек.

График работы библиотеки филиала УО БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»:

 • абонемент – с 7:30 до 19:30 часов;
 • выходные дни – суббота, воскресенье.

Телефон библиотеки: +375 17 351 48 89.

Библиотека филиала расположена во втором учебном корпусе, на 1-м этаже.

На абонементе библиотеки читатели могут пользоваться электронными каталогами: алфавитным и систематическим, получать учебную и художественную литературу для работы дома. В библиотеке находится вся справочная литература, энциклопедии, словари, справочники, журналы, газеты. Есть также систематическая картотека статей.

В библиотеке имеются оснащённые компьютерами рабочие места. Читатели постоянно информируются о поступлении новой литературы: это выставка «Новыя кнігі», библиографический список литературы «Бюлетэнь новых паступленняў», Дни информации, часы информации, индивидуальная информация, дайджесты, рекомендательные списки литературы различной тематики.

В среднем за учебный год читатели посещают библиотеку около 5 000 раз, а книговыдача всего за год более 20 000 экземпляров.

Периодические издания, поступающие в библиотеку филиала УО БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»

Библиотека получает следующие периодические издания Беларуси.

ЖУРНАЛЫ:

 1. Беларуская думка.
 2. Планета.
 3. Служба спасения.
 4. Страхование в Беларуси.
 5. Финансы. Учет. Аудит.

ГАЗЕТЫ:

 1. Вечерний Минск.
 2. Минский курьер.
 3. Народная газета.
 4. Наш банк сегодня.
 5. Рэспубліка.
 6. Рэспублiка для дзелавых людзей.
 7. СБ. Беларусь сегодня (Советская Белоруссия).

Текущая деятельность

Библиотека постоянно информирует читателей о событиях и знаменательных датах календаря. Составляются информационные листки, календарь знаменательных и литературных дат на каждый текущий год. В библиотеке организовано более 20 книжных выставок различной тематики. Есть постоянно действующие и обновляющиеся информационные центры, такие, как:

В 2021-2022 году оформлены и запланированы:

 1. Краіна, якая яднае (2021 год – Год народнага адзінства);
 2. Здароў’е – прыгажосць душы і цела (здаровы лад жыцця);
 3. Сімволіка нашай дзяржавы (Герб, Гімн і Сцяг);
 4. Калі чалавек сабе вораг (праблемы алкагалізму, наркаманіі і СНІДу);
 5. Ведай правы і выконвай абавязкі  (правы чалавека);
 6. Цудоўны дар – родная мова;
 7. Новыя кнігі

и другие.

Ко всем знаменательным дата календаря оформляются книжные выставки:

     В 2021-2022 учебном году оформлены и запланированы следующие:

 1. Свята мудрасці, ведаў і працы (1 верасня – Дзень ведаў);
 2. Ў слове –  народная мудрасць (05.09.2021 – Дзень беларускага пісьменства і друку); 
 3. Нас аб’яднала мудрасць кніг (15 верасня – Дзень бібліятэк);                                                            
 4. Сведкі славы ­ – абеліскі (50 гадоў з дня адкрыцця мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць,” адкрыты 25.09.1971);
 5. Ведаць, каб не спатыкнуцца (1 снежня – Сусветны дзень прафілактыкі СНІДу);
 6. “Право – это всё, что истинно и справедливо”– Гюго (15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь);
 7. Горкія ўрокі Чарнобыля...(26 красавіка – 36 гадоў з дня Чарнобыльскай катастрофы);
 8. Шануй сваю сімволіку (9 мая – Дзень Дзяржаўнага Герба і Сцяга Рэспублікі Беларусь);
 9. Сям’я – адзінства думак і працы (15 мая – Міжнародны дзень сям’і);                                         
 10. Захавальнік і абаронца беларускасці – 90 гадоў з дня нараджэння Ніла Гілевіча (30.09.1931-2016), бел. пісьменнік, лаўрэат Дзярж. прэміі Беларусі імя Я. Купалы, Міжнар. прэміі імя Х. Боцава, заслужаны дзеяч навукі Беларусі;
 11. Заснавальнік кубізму – 140 гадоў з дня нараджэння Пабла Пікасо (25.10.1881-1973), французскі мастак іспанскага паходжання;
 12. Чырванакрылы вяшчун – 125 гадоў з дня нараджэння Міхася Чарота (7.11.1896-1937), бел. паэт, драматург, грамадскі і культурны дзеяч;
 13. Жыццё – перарваны палёт – 130 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановіча (9.12.1891-1917), паэт, класік бел. літаратуры;
 14. Мастак, спыніўшы час – 215 гадоў з дня нараджэння Н. Орды (11.02.1807-1883), бел., літ., польскі літаратар, мастак;
 15. Шэдэўры беларускага мастацтва – 105 гадоў з дня нараджэння С. Селіханава (08.03.1917-1976), Народны мастак Беларусі

и другие.

Совместно с кураторами групп библиотекари проводят и библиографические обзоры книг, журналов. Например:

 1. Час над памяццю не валодае (агляд твораў беларускіх пісьменнікаў аб Вялікай Айчыннай вайне) (гр. 2101-2112)

В 2021-2022 учебном году проведены в группах следующие беседы:

 1. Пазнавайце свет з кнігамі (гр. 2101-2112).

и другие.

В помощь учебе библиотека составляет рекомендательные списки литературы,   дайджесты по различной тематике:  В 2021-2022 учебном году это:

 1. Страхаванне жыцця і пенсіі;
 2. Банкаўскія аперацыі ў Рэспубліке Беларусь.

А также библиотека ведет тематические информационные папки.

Оформлены новые:

 1. Абмен і вяртанне тавараў па закону (Ахова праў спажыўцоў).

Справочно-информационная работа библиотеки
филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»

Новые поступления в библиотеку филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»:

 • Актуальные направления воспитания личности в системе профессионального технического и среднего специального образования: метод. рекомендации / О.С. Попова; под ред. О.С. Поповой, Т.А. Сезень.– Минск : РИПО, 2019
 • Банковский кодекс Республики беларусь: с изм. и доп. по сост. на 19 ноября 2018 года.– Нац. Центр прав. информации Респ. Беларусь, 2019
 • Бобрович, Т.А. Методика преподавания общепрофессиональных и специальных учебных предметов (дисциплин) : учебно-методическое пособие.– 3-е изд.– Минск : РИПО, 2018
 • Бухгалтерский учет : учебник / П.Я. Папковская; рец. И.Н. Янецкая.– Минск : РИПО, 2019
 • Демьянова, А.В. Теория бухгалтерского учета. Практикум: учебное пособие / А.В. Демьянова; рец. И.Н. Янецкая.– Минск : РИПО, 2013
 • Емельяненко, Ю. В. Методический инструментарий куратора учебной группы : метод. пособие / Ю.В. Емельяненко.– Минск : РИПО, 2020
 • Завадская, Ж.Е. Методика воспитательной работы в профессиональной школе : учебно-методическое пособие.– 2-е изд.–Минск : РИПО, 2017
 • Защита прав потребителей: сборник правовых актов : по сост. на 1 ноября 2019 года.– Минск : Нац. Центр прав. информации Респ. Беларусь, 2020
 • Зенькова, М.Л. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: лабораторный практикум/ М.Л. Зенькова.– Минск : БГЭУ, 2020
 • Зорина, Т.Г. Международная логистика. Практикум : учебное пособие.– Минск : БГЭУ, 2018
 • Информационные системы в экономике : учебное пособие .– Минск : БГЭУ, 2018
 • Костенко, Е.М. Торговое оборудование : учебное пособие.– Минск : РИПО, 2020
 • Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие.– Минск : РИПО, 2019
 • Милюта, А.Г. Основы права. Рабочая тетрадь : пособие/.– Минск : РИПО, 2021
 • Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ф. Киреева.– Минск : БГЭУ, 2019
 • Организация методической работы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования : метод. рекомендации / М.В. Ильин [и др.].– Минск : РИПО, 2020
 • Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие/ В.Л. Клюня [и др.]; под ред. В.Л. Клюни, Н.В. Бордачёвой.– Минск : Издат. центр БГУ, 2019
 • Современные подходы к организации профессиональной работы в учреждениях профессионального образования : сборник метод. материалов / сост.: М.А. Санкевич, Е.Н. Пастушкова; под ред. О.С. Поповой.– Минск : РИПО, 2020.
 • Статистика : учебное пособие/ Н.В. Агабекова [и др.] ; под ред. Н.В. Агабековой.–Минск : БГЭУ, 2020
 • Папковская, П.Я. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие /П.Я. Папковская.– 2-е изд., стер.–Минск : БГЭУ, 2020
 • Стражев, В.И. Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа : учебник.– Минск : Выш. школа, 2016
 • Торговое оборудование : учебное пособие / Е.М. Костенко, А.И. Червинская.– Минск : БГЭУ, 2020.– 190 с.
 • Уласевич, Ю.М. Финансы. Практикум : учебное пособие/ Ю.М. Уласевич, Т.Е. Бондарь.– Минск : БГЭУ, 2020
 • Чечеткин, А.С. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие .– 2-е изд.– Минск : ИВЦ Минфина, 2020


Пример составления библиографического списка
(списка литературы, списка использованных / цитированных источников)

 Библиотекой или работниками библиотеки составлен образец списка литературы согласно системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД):

Пример cоставления списка использованной литературы (расположение в алфавитном порядке):

Тема: «Бухгалтерский учёт на предприятии»

 1. Белова, Д.И. Анализ хозяйственной деятельности: сборник задач : пособие / Д.И. Белова, А.П. Твардовская. - Минск : РИПО, 2013. - 80 с.
 2. Бухгалтерский учёт: методическое пособие для слушателей семинаров и курсов повышения квалификации бухгалтеров. - Минск, 2010. - 224 с.
 3. Бухгалтерский учёт: учебное пособие / П.Я. Папковская [и др.] ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : РИПО, 2013. - 379 с.
 4. Волчек, А.В. Формирование учётной политики / А.В. Волчек. - Минск : Регистр, 2010. - 176 с. - (Подписная серия: "Современному бухгалтеру").
 5. Демьянова, А.В. Теория бухгалтерского учёта: практикум : учебное пособие / А.В. Демьянова ; рец. И.Н. Янецкая. - Минск : РИПО, 2013. - 179 с.
 6. Каморник, А.И. Налогообложение страховых организаций в условиях развития страхового рынка Республики Беларусь : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит. - Минск : УО "БГЭУ" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.miu.by/userfiles/file/Aspirantura/synopsis/2014/2014-05-28-080010_kamornik.pdf, свободный. - Дата доступа: 12.05.2014.
 7. О бухгалтерском учёте и отчётности : Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2013. - № 29. - С. 86-99. - 2/2055.
 8. О некоторых вопросах налогообложения, переоценки имущества и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности : Указ Президента Республики Беларусь от 7 октября 2013 г. № 455 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300455, свободный. - Дата доступа: 12.05.2014.
 9. О формировании государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2014 году : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2014 г. № 282 (вступило в силу с 3 апреля 2014 г.) // Главный бухгалтер. - 2014. - № 15. - С. 13.
 10. Панков, Д. Бухгалтерский учёт амортизации как элемента кругооборота капитала / Д. Панков, Т. Рыбак // Финансы. Учёт. Аудит. - 2014. - № 3. - С. 76-80.
 11. Положение о порядке реализации товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), определяемым с учётом конъюнктуры рынка : утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2014 г. № 123 // Экономическая газета. Информбанк. - 2014. - 4 марта (№ 17). - С. 5-6.
 12. Типовой план счетов бухгалтерского учёта. Инструкция о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учёта : утверждено постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50. - Минск : Амалфея, 2012. - 128 с.
 13. Толкун, И. Переоценка - 2014: обязанность, право и техника проведения / И. Толкун // Экономическая газета. Информбанк. - 2014. - 17 янв. (№ 4). - С. 8-13 ; 31 янв. (№ 8). - С. 2-3.
 14. Gyomai, G. OECD system of composite leading indicators / G. Gyomai, E. Guidetti [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.oecd.org/std/leading-indicators/41629509.pdf, свободный. - Дата доступа: 10.01.2015.